Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat delen van de op de site weergegeven informatie onvolledig, verouderd of incorrect is. De informatie op deze site kan dan ook niet worden gezien als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. MiFood en de daar werkzame personen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die eventueel voort mocht vloeien uit het eigenmachtig toepassen van de op deze website voorkomende informatie.
Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Niets van deze site mag, op welke wijze dan ook, openbaar gemaakt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MiFood.

Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van MiFood op deze pagina. De laatste wijziging is van 14 mei 2018.

© Copyright 2024 MiFood